Godkjent for

Godkjenningsbevis på Kontrollorgan 04

Den som skal foreta periodisk kontroll av kjøretøy må ha godkjenning som kontrollorgan gitt av Statens vegvesen. Godkjenning som kontrollorgan gis til den for hvis regning virksomheten drives, det vil si den som har det økonomiske ansvaret for driften. Dette kan være en juridisk eller en fysisk person. Godkjenningen gis til virksomheten, og for det stedet hvor de periodiske kontrollene av kjøretøy skal finne sted.

Kontrollorgan 04: Kontrollorgan for periodisk kontroll av alle kjøretøy.

Godkjenningsbevis på Bilverksted

Reparasjoner på kjøretøy kan som hovedregel bare utføres av verksteder som er godkjent av Statens vegvesen. Hensikten med godkjenningsordningen er å sikre at reparasjoner blir utført på en profesjonell og trafikksikker måte. Verksteder som driver lovlig reparasjonsarbeid har eget utvendig skilt som viser at det er godkjent av Statens Vegvesen. Vilkårene for å bli godkjent som kjøretøyverksted regulerer av forskrift om kjøretøyverksteder, fastsatt av Veg direktoratet 13. mai 2009. Forskriftene stiller spesifikke krav til lokaler og teknisk utstyr, teknisk leder og personale og til kvalitetssikringssystem. Sammen skal disse reglene sikre reparasjoner med god kvalitet.

Kingsrød Lastebil Senter AS
Statsminister Torpsvei 57,
1738 Borgenhaugen

Postadresse:
Postboks 514,
1703 Sarpsborg - Norway

Telefon: +47 40 70 95 00
Faks: +47 69 16 65 75

Flere Kingsrød nettsteder:
Kingsrød Transport
Kingsrød Trading